Generation Y: Millenniummets sidste, globaliseringens første

20 Marzo 2016
2.788 Views

Millennials er betegnelsen for de unge født i de sidste tyve år af XX århundrede, mellem starten af 80’erne og starten af året 2000, den såkaldte Y generation, karakteriseret ved større brug af og fortrolighed med kommunikationen, de sociale medier og digital teknologi. Deres vigtigste kendetegn er den såkaldte digitalfødsel, dvs. en person født i en periode og i større kontakt med en stor teknologisk udvikling, der er vokset støt med tiden.

Betegnelsen Millenial bliver mere og mere brugt både i samfundsvidenskaben og i hverdagssproget – specielt i USA; en befolkning af unge mennesker som vokser op i Internet- og Ipod æra, som lever af modsætningerne ved at trænge ind på et arbejdsmarked, der er kendetegnet ved fleksibilitet og jobusikkerhed, og samtidig ved at overføre deres egne teknologiske kundskaber til de tidligere generationer.

De unge præsenterer fænomenet ”Second screen”, dvs. at de tilbringer længere tid på mobilen (smartphone, tablet); 74% af dem er altid online, de køber online og via smartphone. En undersøgelse udført af Millward Brown i 30 lande viser, at den gennemsnitlige bruger tilbringer 7 timer foran en skærm, heraf 2,5 timer på mobilen og resten på tv’et og pc’en.

Millenials’ teknologiske overlegenhed er knyttet til en generaliseret apati og en form for ligegyldighed over for de offentlige og socio-politiske spørgsmål. De unge mennesker tager afstand fra de tidligere generationers overbevisninger, værdier og idealer: deres tilgang er deduktiv, skeptisk og realistisk. Denne tilgang forbindes til presentismo, at være der i nutiden, eller tendensen til at leve livet dag efter dag: her og nu, alt og straks, uden særlige visioner, projekter eller bekymringer med hensyn til fremtiden.

På en konference afholdt af Sammenslutningen af de europæiske business schools med titlen Generation Y – Mode d’employ eller “brugsvejledning”, kom det frem, at i modsætning til de foregående generationer, fastsætter denne generation nogle mål og stopper ikke før de er nået, i et forsøg på konstant at forbedre sig selv. Efter de har nået deres mål, fastsætter de straks et nyt, mere ambitiøst et. De nye generationers tilstedeværelse, har derfor en tendens til, ikke længere at være planlagt langs en linje som forbinder fortiden til fremtiden: beslutningerne bliver taget på stedet, baseret på behov og ønsker udelukkende forbundet med den aktuelle situation og kontekst.

Endelig viser Generation Y en vis grad af homogenitet, den præsenter sig selv som ”Unisex”, en kompakt og homogen samling, især hvad angår deres arbejdsønsker; de unge lever myten om det store multinationale selskab, som er fremme teknologisk set og som tilbyder mulighed for at rejse og for at vokse professionelt. De drømmer om et åbent og uformelt arbejdsmiljø, et gennemskueligt forhold til deres chef og mulighed for fri adgang til alle firmaoplysninger. Enhver er ansvarlig for sine handlinger og beslutninger, for den valgte vej, for hvordan man bærer sig ad og de spor man efterlader på jorden.

De nye værdier, der faktisk er de gamle værdier, tager til inden for et samfund, der endnu ikke er i stand til at rumme dem, ved at starte med de nye generationer, og den nye bevidsthed.

 


Leggi l’articolo in italiano.

Leave A Comment