ARSID-projektet skal øge forskerudvekslingen mellem Italien og Danmark Af Grazia Mirabelli

7 Gennaio 2023
Comments off
803 Views

ARSID-projektet skal øge forskerudvekslingen mellem Italien og Danmark
Af Grazia Mirabelli

ARSID, Associazione Ricercatori e Scienziati Italiani in Danimarca (Forening for italienske forskere og videnskabsfolk i Danmark), beskæftiger sig med forskning og videregående uddannelse indenfor de grundlæggende videnskabelige områder LS (Life Sciences), PE (Physical and Engineering Sciences) samt SH (Social Sciences and Humanities), og tilbyder et tværfagligt netværk der kan danne baggrund for udveksling af informationer, faglig udvikling samt matchmaking. Foreningen vil også være et naturligt mødested for italienere, som flytter til Danmark for at arbejde med forskning samt for herbosiddende italienske og danske professionelle som er interesserede i videnskabelig og teknologisk udveksling med Italien.

Det forhold, at italienske forskere og videnskabsfolk bosætter sig i udlandet er et kontroversielt tema, som længe er blevet diskuteret i Italien og fremstår som en akilleshæl for landet, der anklages for ikke at gøre tilstrækkeligt for at holde på sine “hjerner”. Forskere og videnskabsfolk som i kraft af deres arbejde frembringer samfundsrelevante kundskaber, burde betragtes som et gode for landet, idet de gennem forskning skaber viden og løsninger som bidrager til at mindske niveauforskellen mellem det nuværende samfunds behov og fremtidens behov. Alligevel beslutter de sig alt for ofte for at rejse til udlandet.
Det sker ofte, at netop disse forskere og videnskabsfolk, der har erhvervet teknisk-videnskabelige kompetencer ved hæderkronede italienske universiteter, bringer kompetencerne med sig ud i verden, hvor de bosætter sig og anerkendes for deres kompetencer, og bliver mere end andre værdsat for deres arbejde.
Bag initiativet der har skabt ARSID ligger et idealistisk engagement, følelsen af at tilhøre et videnskabeligt fællesskab, som indeholder et usynligt bånd til Italien og som byder på forventningen om i en nær fremtid at kunne udføre ens forskningsaktiviteter her i landet.
Men hvad foretager disse foreninger rundt i verden sig og fremfor alt hvad er deres formål? Det taler vi om med Leonardo De Chiffre, formand for ARSID, en forening der blev dannet den 15 april 2021 i anledning af, at man for fjerde gang afholdt “Dagen for den italienske forskning i verden”.

Hvad stiler jeres forening mod?
Et af foreningens hovedformål er helt klart det, at understøtte og fremme samarbejdet inklusiv fælles forskning og udviklingsprojekter, teknologier samt innovation. Dette gøres gennem udveksling af kompetencer mellem videnskabsfolk og forskere og universiteter, forskningscentre, virksomheder, statslige og ikke-statslige aktører samt kulturelle institutioner i Italien og Danmark. Mere generelt er det vores ambition at fremme den bilaterale strøm af videnskabsfolk mellem Italien og Danmark.
ARSID satser på at identificere vigtige forskningsområder der kan have fælles interesse, at danne virtuelle rum hvor videnskab og innovation i Italien kan konfronteres med videnskab og innovation i Danmark. Foreningen arrangerer eksempelvis informationsseminarer indenfor føromtalte forskningsområder, og deltager aktivt i nationale og internationale arrangementer, samt arrangerer et forum, hvor forskere og virksomheder kan mødes.

Informationsseminarer og Forskningens Dag
De årlige informationsseminarer (et indenfor Physical Sciences and Engineering og et indenfor enten Life Sciences eller Social Sciences and Humanities) – fortsætter professor De Chiffre – arrangeres af ARSID med henblik på at udbrede betydningsfulde, aktuelle videnskabelige resultater opnået af eksperter, der kan være såvel ARSID-medlemmer som eksterne, der har gjort sig bemærket for deres meget vigtige forskning. Seminarerne giver deltagerne en mulighed for at holde sig ajour om emner som man ikke selv beskæftiger sig med, og de giver foredragsholderne mulighed for at udbrede resultaterne af egen forskning.
ARSID deltager flittigt i “Dagen for den italienske forskning i verden” (15 april) arrangeret af Italiens Ambassade, med videnskabelige indlæg, information og promovering.

Hvilken værdi for jeres forening har arrangementer som BIRD Prisen?
ARSID koordinerer sammen med Italiens Ambassade og Det Italienske Kulturinstitut BIRD Prisen (Best young Italian Researcher in Denmark). Prisen støttes af den italienske Ambassade og repræsenterer derfor et stærkt promoveringspotentiale for vinderen. Reklame og synlighed af vinderne sikres gennem Ambassadens, Kulturinstituttet samt ARSIDs kanaler. Vinderne deltager i to offentlige arrangementer: Prisoverrækkelsen under fejring af Italiens Nationaldag i begyndelsen af juni samt konferencen i efteråret, hvor de prisvindende forskere præsenterer deres emner.
I år har otte ARSID-medlemmer deltaget i Award Committees arbejde (Antimo Campanile, Leonardo De Chiffre, Letizia Satriano, Enrico Cappellini, Erling Strudsholm, Francesco Rosati, Lanfranco Pellesi, Davide Bacco).
ARSID har medvirket til overrækkelsen af diplomer og medaljer til de tre vindere under festen til fejring af Italiens Nationaldag den 2. Juni 2022 på Det Italienske Kulturinstitut. Den 14. september har prisvinderne præsenteret deres forskningsarbejde: Adjunkt Laura Maria Alessandretti, Danmarks Tekniske Universitet, vinder af prisen indenfor Social Sciences and Humanities med
forskningstemaet “Modelling Individual Mobility Behaviour”; Postdoc Giulia Corsi, Københavns Universitet, vinder af prisen indenfor Life Sciences med forskningstemaet “Computational methods for CRISPR/Cas9 genome engineering in the study of neurodegenerative disorders”; adjunkt Francesco Maria Valentino, Københavns Universitet, vinder af prisen indenfor Physical and Engineering Sciences med forskningstemaet “Quiescent galaxies 1.5 billion years after the Big Bang and their progenitors”.

På hat med virksomheder
ARSID har for nyligt arrangeret et netværksmøde med virksomheder “ARSID meets COMPANIES”, som løb af stablen den 3. November 2022 på det Italienske Kulturinstitut. Mødet var det første af et tilbagevendende, årligt arrangement, som afholdes på engelsk med deltagelse af forskere og videnskabsfolk af alle nationaliteter. I år kunne repræsentanter fra seks virksomheder med sæde i Danmark (Stefania Gasparin fra The LEGO Group,
Lorenzo Carli fra Novo Nordisk, Francesco Biondani fra Convatec, Giuseppe Dalla Costa fra Grundfos, Claudio Cassarino fra Metro Service e Valentino Servizi fra Vestas)
netværke i et behageligt og afslappet miljø med ARSID-medlemmer og eksterne forskere, idet de nød god mad og vin fra Italien. Arrangementet, som blev muligt takket være støtte fra Italiens Ambassade, det Italienske Kulturinstitut og de deltagende virksomheder, gav de ca. 100 deltagere mulighed for at møde Italiens nyankomne Ambassadør i Danmark, H.E. Stefania Rosini.

Man forestiller sig ofte en forsker som alvorlig og arbejdsom, men er der ikke i ARSID plads til fornøjelser?
Vi er især glade for vores julefrokost, hvor kolleger og venner samles under uformelle og behagelige former, i en feststemning med typiske retter og drikkevarer fra Italien. Såvel sidste år som i år er julefrokosten blevet afholdt i de rummelige og venlige lokaler på det Italienske Kulturinstitut, idet vi i år var sammen med medlemmer af Foreningen for italienske jurister og advokater i Danmark.


ARSID har sit hjemsted på det Italienske Kulturinstitut, Gjørlingsvej 11, 2900 Hellerup.
ARSID er en frivillig forening.
Medlemskab af ARSID er gratis.
ARSID tæller p.t. 125 medlemmer, hvoraf circa 30% LS, 50% PE, 20% SH.
ARSID har en hjemmeside (under opbygning): www.arsid.org

Comments are closed.