Flere italienere flytter til Danmark Af Jørn Busch Olsen

3 Luglio 2018
Comments off
1.657 Views

Flere italienere flytter til Danmark
Af Jørn Busch Olsen

Antallet af italienere i Danmark er mere end fordoblet på ti år, og Il Ponte har kigget på, hvad der ligger bag. Fælles for mange er de dårlige karrieremuligheder i Italien, selv for de højtuddannede borgere, og en ungdomsarbejdsløshed på op til 33 pct.

Fælles for de fleste af de italienere der har bosat sig i Danmark er, at de i Italien ikke kan finde gode uddannelsesmuligheder og jobs. Finder de et arbejde, er de ansat på korte projektkontrakter, har sjældent mulighed for fastansættelse, og lønnen er lav – selv når man har en længerevarende uddannelse.
Det gælder for eksempel Silvio Villa, oprindelig fra Genoa, der har boet og arbejdet i Danmark de sidste ti år. I 2008 fik han som 27-årig job i Mærsks hovedkvarter i København, og i dag er han seniorkonsulent i Danske Bank.
Silvio Villa har ikke fortrudt, at han flyttede hertil: ”Med min uddannelse var der begrænsede muligheder for en karriere i Italien, og da det skandinaviske økonomiske og sociale system altid har tiltalt mig, er jeg glad for, at jeg greb chancen og flyttede til Danmark,” siger han.
Silvio tilhører de 56 procent af herboende italienere, der ifølge Danmarks Statistik, er i arbejde i Danmark. Af denne gruppe udgør mænd 60 procent og kvinder 47 procent.
Den typiske beskæftigelse for de italienske mænd er på hoteller og restauranter – det gælder faktisk hver ottende italiener i Danmark, mand eller kvinde – eller i bygge- og anlægsbranchen. Kvinderne arbejder oftest som undervisere.


100 euro om måneden
Med den meget høje ungdomsarbejdsløshed i hjemlandet, cirka 33 procent, synes mange unge italienere, at det danske uddannelsessystem og -arbejdsmarked rummer en større fleksibilitet og sikkerhed.
En af de italienske kvinder i Danmark er Elisabetta Taschini. Hun er 34 år, uddannet i Rom, men flyttede i 2014 til Danmark, efter at hun havde mødt sin nuværende mand heroppe. Elisabetta havde et job i Italien, men det var desværre, som hun selv siger, ‘det perfekte billede af, hvad livet for en ung italiener ofte er: korte projektkontrakter uden megen sikkerhed og en tvivlsom udsigt til fastansættelse til 100 euro om måneden’. Og det på trods af Elisabettas høje uddannelse og rigtig gode sprogkundskaber.
Attaché Giovanni Mugnaini fra Italiens ambassade i Danmark opsummerer årsagerne til den italienske indvandring i Danmark: ”De faktorer, der er i spil i forbindelse med indvandringen, er job- og studiemulighederne i Danmark, den fri bevægelighed i EU, men også kærlighed og familie”.

Hjerneflugt
Elisabetta og Silvio har ikke været ene om at søge væk fra hjemlandet. Der florerer tal om, at cirka en halv million italienere er udvandret de seneste fem år. En alvorlig situation for landet, som mange mener kalder på akutte og holdbare politiske løsninger for at forhindre en større hjerneflugt fra Italien.
Med Giovanni Mugnainis ord er det dog også værd at bemærke, at udvandring fra Italien ikke er usædvanlig set i et historisk perspektiv. Den har været der siden slutningen af 1800-tallet og ikke mindst begyndelsen af 1900-tallet, hvor først og fremmest syditalienere i stort antal drog til USA. I øvrigt ofte for senere at vende hjem igen lastet med oplevelser og nye idéer.
I vore dage tager italienere med udlængsel primært til Argentina, Tyskland og Schweiz. I den sammenhæng er Danmark ikke engang i top-25, men måske vil fremtiden ændre den placering?

Lige mange mandlige og kvindelige studerende
I 2008 boede der godt 4.000 italienere i Danmark. I dag er det tal steget til næsten 9.000, hvoraf 860 alene kom til i 2017. Af de 9.000 har godt 4.000 boet i Danmark i mere end 10 år, hvilket alt andet lige afspejler en vis grad af kontinuitet.
Især mænd dominerer i tallene, for de udgør ifølge Danmarks Statistik 64 procent af de indvandrede mod kvindernes 36 procent. En pointe er også, at de fleste italienere, der kommer hertil er unge, hvilket vil sige, at godt en tredjedel af dem er i 20’erne. Til gengæld er der i gruppen relativt færre børn og unge under 20 år samt ældre over 60 år, end der tilsvarende er i den danske befolkning.
Kønsfordelingen er mindre skæv, når det gælder de studerende. Blandt de godt 1.000 italienere, der studerer i Danmark, er der næsten lige mange kvinder og mænd.

Comments are closed.