Ultime novità
IN LIBRERIA sull’Italia (novembre 25, 2023 5:11 pm)
Italiens vulkanvine Af Carlo Merolli (novembre 11, 2023 5:32 pm)
SICILIA BEDDA di Luisa Del Prete (ottobre 30, 2023 5:13 pm)

Den direkte forbindelse mellem sundhed og miljø Af Bruno Marfé  

9 Giugno 2021
Comments off
730 Views

Den direkte forbindelse mellem sundhed og miljø 
Af Bruno Marfé

Møde med Dr. Luigi Montano, forfatter af forskningsprojektet EcoFoodFertility

Helt nye undersøgelser udført i Italien og Danmark analyserer, hvor meget miljøet påvirker frugtbarheden hos mennesker.
Et møde med Luigi Montano, forfatter af forskningsprojektet EcoFoodFertility

I en tid med pandemi, vira og vacciner, bliver det stadig mere nødvendigt at undersøge, hvad der sker omkring os. Blandt de mange informationer er der en, som rammer særlig hårdt: De overfyldte områder i verden, hvis høje forureningsniveau medfører en sænkning af kroppens forsvar, vil være dem, der bliver mest berørt af virkningen af COVID-19. Især en undersøgelse, foretaget af forskere fra universiteterne i Napoli, Brescia og Varese og koordineret af Dr. Montano, understreger, at den største spredning og dødelighed af Covid-19 i den første epidemiske bølge var fordelt mellem den 30. og den 50. breddegrad på den nordlige halvkugle. Og dette netop i vintersæsonen, hvor der notorisk registreres de højeste grader af forurening, som stresser kroppens iltbalance og reducerer dens immunforsvar, hvilket synes at have forstærket virussens virkning.​

I næsten de samme områder har der i de seneste årtier været et betydeligt fald i sædkvaliteten. Sædceller er meget følsomme over for de iltningsmæssige effekter af atmosfærisk forurenende stoffer, og da sæd er en fremragende indikator for miljømæssig og generel sundhed, idet den rammes tidligt og stærkt af miljøpåvirkninger, kan dette også vise sig at være en indikator for tidlig modtagelighed for skader fra eksterne angreb, herunder Coronavirus. I Italien har flere universiteter og forskningscentre lanceret EcoFoodFertility-projektet koordineret af Dr. Luigi Montano, som er uro-androlog (specialist i mandens sygdomme) fra Salerno ASL og præsident for det italienske selskab for menneskelig forplantning.
Da han altid har været en miljøforkæmper, der er meget bevidst om disse emner, har Montano tidligere støttet adskillige kampe for genopretning af landområder, imod ulovlig bortskaffelse af gift-og byaffald på landet og imod anlæg med høj belastning på miljøet, som forbrændingsanlæg. Han kom oprindeligt fra Acerra, hvor det største forbrændingsanlæg i Italien er baseret, men arbejder nu på hospitalet i Oliveto Citra i Alto Medio Sele-området, et område i Salerno med lav miljøbelastning. Da Montano ud fra sine kliniske erfaringer bemærkede vigtige forskelle i sædkvaliteten mellem de to områder, satte han en første undersøgelse af integreret menneskelig bioovervågning i gang, ved ikke kun at undersøge blodprøver, men frem for alt sædvæsken fra unge mænd i Alto Medio Sele og ”Terra dei Fuochi” – som det område er defineret, hvor mafiaerne ulovligt forbrænder giftigt affald med meget alvorlige konsekvenser for miljøet og sundheden for dem, der spiser produkter, der dyrkes i disse områder.

Forskellene, der kom frem ved denne undersøgelse, er vigtige resultater i forhold til forskellige sæd- og toksikologiske parametre, især på sæd, hvilket har gjort det muligt for ham at udvide projektet til andre “Terre dei Fuochi” ikke kun i Italien, og således som den første i verden at skabe en ny ”Model til vurdering af miljøpåvirkningen på menneskers sundhed”.
EcoFoodFertility-projektet er faktisk baseret på evalueringen af alle aspekter af den mandlige sæd – en “sædmodel”, som en pålidelig indikator til bedre at forstå og bedre og tidligere at kunne beregne, hvordan forurening påvirker sundheden, ikke kun den reproduktive. Denne tilgang åbner en ny horisont for øko-epidemiologiske studier og for den tidlige og helt primære forebyggelse, startende med de forplantningsmæssige indikatorer. Dette er grunden til, at Montano gennem nogen tid har sendt en meget klar besked: “Mandlig fertilitet er klart og kraftigt faldende, og de nye generationer er i stor risiko, så det er nødvendigt at ændre paradigmet for forebyggelse indenfor folkesundheden ved at rette opmærksomheden mod de følsomme organer, såsom forplantnings-systemet, som indikerer tidlige skader, før de udvikler sig til mere alvorlige sygdomme”.

En dansk undersøgelse
”Danskerne var blandt de første til at identificere den reproduktive risiko og forholdet mellem fertilitet og miljø”, fortæller Dr. Montano os under vores møde, ”prof. Niels Jørgensen fra Rigshospitalet i København, som jeg personligt kender, og som var min gæst som taler på National Congress of the Italian Society of Human Reproduction, der blev afholdt i Rom i 2017, er blandt verdens førende eksperter inden for området. Jørgensen er faktisk medforfatter til en stor undersøgelse, der har påvist det dramatiske fald i sædtallene gennem de seneste 40 år i vestlige lande (over 52% mindre)”.

I virkeligheden registreres faldet i mandlig fertilitet nu også i forskellige områder af Afrika, med Nigeria i spidsen, og i Sydamerika på grund af den høje miljøpåvirkning forårsaget af olie- og mineselskaber, af affald importeret fra andre lande, og ved intensiv udnyttelse af jordressourcer generelt i disse områder, med massiv anvendelse af pesticider. Også i Kina er mere end 30% af forplantningsevnen gået tabt i de sidste femten år.

Montano påpeger fænomenets alvor og henviser til den svenske videnskabsmand Olle Johansson, som udtalte, at ”når man ser på sædvæskens udvikling – hvis den stadig mere presserende kemiske og elektromagnetiske forurening ikke afbrydes – vil der i løbet af fem generationer ske en udryddelse af menneskeslægten”. Stærke temaer, der også er gentaget i romanen The Children of Men fra 1992 og en science-fiction film fra 2006 med samme navn, hvor den britiske forfatter P.D. James forestillede sig menneskehedens afslutning på grund af den mandlige mangel på forplantningsevne. Bestemt en dommedagsagtig udtalelse, der imidlertid afspejler den barske virkelighed, som vores samfund står over for. Medmindre der sker en markant ændring med øjeblikkeligt og drastisk at reducere omfanget af forurening på vores planet.

Comments are closed.